Аз и другите

Философска алея – проект на Марта Иванова Презентация История – проект на Кристиян Иванов, Никола Лалов, Мартин Василев Футбол и насилие – проект на Владимир Коларов, Антоан Георгиев, Борислав Велинов  

2011/2015 УСПЕХ

Име на проекта: „УСПЕХ“ Програма: ОП „РЧР“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“ Координатор и технически сътрудник: Илияна Илиева Ръководител: Елеонора Лилова Продължителност: 2011-2015 Проектна идея…

2012/2013 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО…

Благодарение на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО  – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”- „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, през учебната 2013/2014 година учениците  от ПИГ –  начален етап, бяха…

2014/2020 Твоят час

Име на проекта: „Твоят час“ Програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични…