Ръководство 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

Снимка
Лилова

    д-р Елеонора Лилова  – директор, д-р по управление на образованието, Първа ПКС

     Приемно време: понеделник 08.30 ч. - 10.30 ч. и по заявка през техническия секретар на 2. СУ.

 • Орхидея Делиева – заместник-директор учебна дейност начален етап, Втора ПКС
 • Радка Меракова – заместник-директор учебна дейност гимназиален етап, Четвърта ПКС
 • Пламен Туртуманов – заместник-директор, Пета ПКС

Екип за допълнителна подкрепа

 • Цветомила Георгиева – ресурсен учител, Втора ПКС
 • Йоана Събева – психолог
 • Николета Костова – психолог
 • Мая Булванска – педагогически съветник
 • Теодора Рудолф – логопед

Български език и литература

 • Борислав Нгуиен – учител по БЕЛ, Четвърта ПКС
 • Иглика Петрова –  старши учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Лилия Джунова  –  учител по БЕЛ
 • Мариана Минчева –  старши учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Нели Григорова –  старши учител по БЕЛ, Първа ПКС, председател на методичния съвет по БЕЛ
 • Нина Добрева –  старши учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Росица Бекова –  учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Цветанка Карамитева –  старши учител по БЕЛ

Английски език

 • Ани Сотирова-Минчева – учител по английски език, Четвърта ПКС
 • Борислава Костова – учител по английски език
 • Ваня Гунова –  старши учител по английски език, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет по чужди езици
 • Гюлсун Хайтова –  учител по английски език, Пета ПКС
 • Даниела Декова –  старши учител по английски език, Четвърта ПКС
 • Клара Русанова –  учител по английски език, Втора ПКС
 • Малинка Цветкова – старши учител по английски език
 • Марияна Цветанова – старши учител по английски език, Трета ПКС 
 • Надежда Яначкова-Петрова – учител по английски език
 • Теодора Василева – старши учител по английски език, Трета ПКС

Немски език

 • Мария Маджарова – учител по немски език, Пета ПКС

Испански език

 • Павлина Иванова –  учител по испански език
 • Силвия Софиянска –  старши учител по испански език

Математика

 • Албена Коцева – учител по математика
 • Даниела Атанасова-Кованджиева –  старши учител по математика, Първа ПКС
 • Диана Георгиева – старши учител по математика, Първа ПКС
 • Елка Миленкова – старши учител по математика, Пета ПКС
 • Надежда Миланова – старши учител по математика, Четвърта ПКС
 • Цветелина Иванова – учител по математика, председател на методическия съвет по математика и информационни технологии

Информатика и информационни технологии

 • Ирена Стоянова – учител по информатика и информационни технологии, Четвърта ПКС
 • Михаил Андреев – външен лектор ФУЧ Училищна академия Телерик
 • Нели Филипова – учител по информационни технологии, Пета ПКС

История и цивилизации

 • Божидар Питов – учител по история и цивилизации
 • Пламена Костова – учител по история и цивилизации
 • Цецка Георгиева – старши учител по история и цивилизации, Първа ПКС
 • Явор Шопов – учител по история и цивилизации

География и икономика

 • Владимир Лазов – учител по география, Четвърта ПКС
 • Йорданка Тодорова – учител по география и икономика
 • д-р Радослава Бочева – старши учител по география и икономика, д-р по география

Обществени науки

 • Мая Гълъбова – учител по обществени науки

Философия 

 • Венелин Кацов  – учител по философия
 • д-р Невелин Вутев – старши учител по философия, д-р по философия, председател на методическия съвет по обществени науки 

Биология и здравно образование

 • Милена Иванова – старши учител по биология и здравно образование, Четвърта ПКС
 • Росица Василева – главен учител по биология и здравно образование, Трета ПКС

Физика и астрономия

 • Людмила Власакова – старши учител по физика и астрономия, Трета ПКС, председател на методическия съвет по природни науки
 • Снежана Кирова – учител по физика и астрономия, Четвърта ПКС

Химия и опазване на околната среда

 • Венета Тодорова – старши учител по химия и опазване на околната среда, Втора ПКС
 • Нели Райкова – старши учител по химия и опазване на околната среда, Пета ПКС, 

Музика

 • Илияна Симеонова -Тафровска – учител по музика
 • Костадин Ланджов – учител по музика

Изобразително изкуство

 • Гергана Лазарова – учител по изобразително изкуство, заместник-председател на методичния съвет по изкуства и спорт
 • Райничка Павлова – старши учител по изобразително изкуство

Технологии

 • Мая Гълъбова – старши учител по предприемачество
 • Райничка Павлова – старши учител по технологии, Трета ПКС

Физическо възпитание и спорт

 • Андриан Костадинов – учител по ФВС, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет по изкуства и спорт
 • Галина Ненкова – старши учител по ФВС, Трета ПКС
 • Ганка Апостолова – учител по ФВС,  Пета ПКС
 • Данаил Миронов – учител по ФВС, Четвърта ПКС
 • Кристиян Андонов – учител по ФВС, Пета ПКС
 • Румяна Чапаева – учител по ФВС, Пета ПКС

Начален учител

 • Ана Георгиева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Анелия Гаджова – старши учител, Трета ПКС
 • Боряна Йонкова – старши учител, Трета ПКС
 • Велислава Анева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Весела Деянова – учител Английски език в начален етап
 • Галина Иванова – учител Английски език в начален етап, Пета ПКС
 • Детелина Делева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Диана Георгиева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Елка Миткова – старши учител, Втора ПКС
 • Емил Ризов – старши учител, Трета ПКС
 • Илияна Кокошарова – старши учител, Четвърта ПКС
 • Катя Велкова – старши учител, Втора ПКС
 • Красимира Мицева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Маринела Вълчева – главен учител, Четвърта ПКС
 • Мария Калотова – старши учител, Трета ПКС
 • Никола Кръстев – главен учител, Четвърта ПКС
 • Офелия Камберова – старши учител, Трета ПКС
 • Павлина Павлова – старши учител, Втора ПКС
 • Саша Ангелова – старши учител, Пета ПКС
 • Славка Първова – старши учител, Трета ПКС, председател на методичния съвет на Начален етап
 • Юлия Широкодолска – старши учител, Четвърта ПКС

Учител в ЦОУД

 • Александра Тодорова – учител в ЦОУД
 • Айше Дюрмуш – учител в ЦОУД
 • Гергана Илова – учител в ЦОУД
 • Диана Чолакова – учител в ЦОУД
 • Еда Мехмед-Андреева – учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Екатерина Божкова – учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Емилия Рупколска – старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Зинка Иванова – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Искра Ангеловска – учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Кръстина Друмева – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Нина Стоянова – старши учител в ЦОУД, Първа ПКС
 • Ния Георгиева – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Олга Тошева – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Паулина Тодорова – старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Петрана Антова – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Радост Зафирова-Макалоска – учител в ЦОУД
 • Христина Молева – учител в ЦОУД

Непедагогически персонал на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • Борислав Нгуиен – заместник-директор, Четвърта ПКС
 • Мария Михайлова – главен счетоводител
 • Ивайло Георгиев – финансов контрольор
 • Даниела Георгиева – завеждащ административно-трудова служба
 • Никола Кръстев – администратор база данни
 • Нина Кръстева – домакин
 • Цветалина Лепоева – технически секретар
 • Мая Алексиева – библиотекар
 • Борислав Иванов – работник ремонт и поддръжка
 • Марян Гулев – работник ремонт и поддръжка / портиер
 • Лили Миланова – хигиенист
 • Любка Янева – хигиенист
 • Марийка Иванова – хигиенист
 • Марийка Георгиева – хигиенист
 • Надка Асенова – хигиенист
 • Рени Кирилова – хигиенист
 • Рени Стефанова – хигиенист
 • Софка Миланова – хигиенист
 • Траянка Миланова – хигиенист