Ръководство 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • д-р Елеонора Стоянова Лилова  – директор, Първа ПКС
 • Лилия Михайлова Торньова – заместник-директор учебна дейност, Втора ПКС
 • Радка Николова Меракова – заместник-директор учебна дейност гимназиален етап, Пета ПКС
 • Орхидея Юлианова Делиева – заместник-директор учебна дейност начален етап, Втора ПКС
 • Красимир Лаков Лаков – заместник-директор учебна дейност прогимназиален етап, Пета ПКС

Екип за допълнителна подкрепа

 • Георги Кирилов Велинов – психолог
 • Цветомила Костова Георгиeва – ресурсен учител, Пета ПКС
 • Зорница Трайкова Димитрова – педагогически съветник
 • Венелин Лъчезаров Кацов - педагогически съветник
 • Теодора Рудолф – логопед

Педагогически персонал на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

Български език и литература

 • Нина Ангелова Добрева – старши учител БЕЛ, Пета ПКС, председател на методичния съвет
 • Мариана Иванова Минчева – старши учител БЕЛ, координатор на методичния съвет
 • Лилия Тодорова Джунова – старши учител БЕЛ
 • Нели Цветанова Григорова – старши учител БЕЛ, Първа ПКС
 • Георги Илиев Илиев – учител БЕЛ
 • Иглика Неделкова Петрова – старши учител БЕЛ, Пета ПКС
 • Росица Валентинова Бекова – учител БЕЛ
 • Борислав Дон Нгуиен - учител по БЕЛ

Английски език

 • Марияна Ненова Цветанова – старши учител Английски език, председател на методичния съвет
 • Ваня Генчева Гунова – старши учител Английски език
 • Даниела Делчева Декова – старши учител Английски език
 • Малинка Тоскова Цветкова – старши учител Английски език
 • Людмила Иванова Власакова – старши учител Английски език
 • Теодора Бориславова Василева – старши учител Английски език
 • Стоименка Иванова Димитрова – старши учител Английски език, Втора ПКС
 • Лазар Станчев Драйчев – старши учител Английски език, Пета ПКС
 • Ани Янкова Сотирова-Минчева – учител Английски език
 • Клара Недкова Русанова – старши учител Английски език, Втора ПКС
 • Гюлсун Методиева Хайтова – учител Английски език

Немски език

 • Петя Борисова Димитрова – старши учител Немски език, Пета ПКС

Испански език

 • Стефка Донова Христова – старши учител Испански език
 • Павлина Славова Иванова - учител по Испански език

Математика

 • Надежда Костадинова Миланова – старши учител Математика, Пета ПКС
 • Даниела Атанасова Атанасова-Кованджиева – старши учител Математика, III ПКС, председател на Методичния съвет
 • Виктория Петрова Данева – старши учител Математика
 • Елка Михайлова Миленкова – старши учител Математика, Пета ПКС
 • Диана Данчева Георгиева – старши учител Математика, 
 • Миглена Василева Маркова – старши учител Математика, Четвърта ПКС

Информатика и информационни технологии

 • Милен Боянов Смиленски – ръководител направление ИКТ, Пета ПКС
 • Даниила Аврам Арав – старши учител Информационни технологии, Първа ПКС
 • Людмила Атанасова Асенова – старши учител Информационни технологии, Пета ПКС
 • Анелия Томова Стоилова – учител по информатика и информационни технологии
 • Пламен Йорданов Йорданов – старши учител Информационни технологии, председател на методичния съвет

История и цивилизация

 • Цецка Благоева Георгиева – старши учител История и цивилизация, Първа ПКС
 • д-р Николай Орлинов Данев – главен учител История и цивилизация
 • Владимир Василев Лазов – учител История и цивилизация
 • Надя Василева Симеонова - учител История и цивилизация, председател на методичния съвет

География и икономика

 • д-р Радослава Иванова Бочева – старши учител География и икономика
 • Красимир Лаков Лаков – старши учител География и икономика, Пета ПКС
 • Йорданка Тодорова Тодорова - учител География и икономика

Обществени науки

 • Мариана Петрова Латунова – старши учител Обществени науки, Четвърта ПКС

Философия 

 • Лилия Михайлова Торньова  – старши учител Философия, Втора ПКС
 • д-р Невелин Веселинов Вутев – старши учител Философия 

Биология и здравно образование

 • Милена Илиева Иванова – старши учител Биология и здравно образование, Пета ПКС
 • Росица Димитрова Василева – главен учител Биология и здравно образование, Пета ПКС

Физика и астрономия

 • Кремена Николова Дукадинова – старши учител Физика и астрономия, Пета ПКС, председател на методичния съвет

Химия и опазване на околната среда

 • Венета Живкова Тодорова – учител Химия и опазване на околната среда
 • Нели Стефанова Райкова – старши учител Химия и опазване на околната среда, председател на методичния съвет, Пета ПКС

Музика

 • Димитър Константинов Ангелов – старши учител Музика
 • Полина Димитрова Димитрова – учител Музика

Изобразително изкуство

 • Ясмина Ангелова Иванова – старши учител Изобразително изкуство
 • Кремлина Стефанова Колева – учител Изобразително изкуство

Технологии

 • Райничка Аспарухова Павлова – учител Технологии, председател на методичния съвет

Физическа възпитание и спорт

 • Галина Николаева Ненкова – старши учител ФВС, Трета ПКС, координатор на методичния съвет
 • Ганка Тодорова Апостолова – учител ФВС
 • Кристиян Симеонов Андонов – учител ФВС
 • Андриан Красимиров Костадинов - учител ФВС
 • Данаил Младенов Миронов - учител ФВС
 • Румяна Харитонова Чапаева - учител ФВС

Начален учител

 • Красимира Василева Мицева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Мария Костова Калотова – старши учител, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет
 • Ана Христова Георгиева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Анелия Славейкова Гаджова – старши учител
 • Боряна Александрова Йонкова – старши учител, Пета ПКС
 • Велислава Анева Анева – старши учител
 • Диана Петрова Георгиева – старши учител, Пета ПКС
 • Детелина Динкова Делева – старши учител, Пета ПКС
 • Екатерина Василева Божкова – старши учител, Пета ПКС
 • Елка Димитрова Миткова – старши учител, Трета ПКС
 • Катя Методиева Велкова – старши учител, Втора ПКС
 • Маринела Богданова Вълчева – старши учител
 • Никола Красимиров Кръстев – главен учител, Четвърта ПКС
 • Павлина Илиева Павлова – старши учител, Втора ПКС
 • Саша Борисова Ангелова – старши учител, Пета ПКС
 • Юлия Николаева Широкодолска – старши учител, Пета ПКС
 • Офелия Юлиянова Камберова – старши учител, Четвърта ПКС
 • Илиана Апостолова Кокошарова – старши учител, Пета ПКС
 • Славка Георгиева Първова - старши учител
 • Мариана Иванова Филипова - старши учител 
 • Нина Николаева Стоянова - старши учител 
 • Галина Иванова Иванова - учител английски език начален етап
 • Емил Кирилов Ризов - старши учител, Четвърта ПКС

Учител в ПИГ

 • Албена Методиева Джамбазова - старши учител в ПИГ
 • Емилия Горанова Рупколска – старши учител в ПИГ, Четвърта ПКС
 • Зинка Петкова Иванова – старши учител в ПИГ, Пета ПКС
 • Кръстина Георгиева Друмева - старши учител в ПИГ
 • Ния Георгиева Георгиева – старши учител в ПИГ, Четвърта ПКС
 • Радостина Пенева Николова – старши учител в ПИГ, Пета ПКС
 • Таня Владимирова Кованджиева – старши учител в ПИГ
 • Олга Колева Тошева - старши учител в ПИГ
 • Искра Димова Ангеловска - старши учител в ПИГ
 • Петрана Ангелова Антова - старши учител в ПИГ
 • Айше Зюлкер Дюрмуш - учител в ПИГ
 • Ирена Кирилова Стоянова - старши учител в ПИГ
 • Паулина Славейкова Тодорова - старши учител в ПИГ 

Непедагогически персонал на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • Даниела Орлинова Георгиева - заместник-директор административно-стопанска дейност
 • Мария Михайлова Михайлова – счетоводител
 • Ивайло Красимиров Георгиев – финансов контрольор
 • Мая Костадинова Алексиева – библиотекар
 • Нина Иванова Кръстева – домакин
 • Даниела Орлинова Георгиева – ЗАТС
 • Йонка Атанасова Иванова – технически секретар
 • Пламен Стоянов Иванов - работник ремонт и поддръжка
 • Марийка Янкова Георгиева – хигиенист
 • Траянка Василева Миланова – хигиенист
 • Лили Ангелова Миланова - хигиенист
 • Любка Юлиева Янева - хигиенист
 • Надка Янкова Асенова  - хигиенист
 • Марийка Данчева Иванова - хигиенист
 • Боряна Иванова Петкова - хигиенист
 • Рени Василева Стефанова - хигиенист
 • Софка Василева Миланова - хигиенист