Снимка
Екип

Ръководство 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • д-р Елеонора Лилова  – директор, д-р по управление на образованието, Първа ПКС
 • Орхидея Делиева – заместник-директор учебна дейност начален етап, Втора ПКС
 • Красимир Лаков – заместник-директор учебна дейност прогимназиален етап, Пета ПКС
 • Радка Меракова – заместник-директор учебна дейност гимназиален етап, Четвърта ПКС

Екип за допълнителна подкрепа

 • Георги Велинов – психолог
 • Георги Добрев – психолог
 • Теодора Рудолф – логопед
 • Цветомила Георгиева – ресурсен учител, Втора ПКС
 • Венелин Кацов – педагогически съветник
 • Николета Костова – педагогически съветник

Български език и литература

 • Борислав Нгуиен – учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Георги Илиев  –  учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Иглика Петрова –  старши учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Лилия Джунова –  старши учител БЕЛ
 • Мариана Минчева –  старши учител по БЕЛ, Пета ПКС, председател на методичния съвет по БЕЛ
 • Нели Григорова –  старши учител по БЕЛ, Първа ПКС
 • Нина Добрева –  старши учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Росица Бекова –  учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Цветанка Карамитева –  старши учител по БЕЛ

Английски език

 • Ани Сотирова-Минчева –  учител по английски език, Четвърта ПКС
 • Ваня Гунова –  старши учител по английски език, Четвърта ПКС
 • Гюлсун Хайтова –  учител по английски език, Пета ПКС
 • Даниела Декова –  старши учител по английски език, Четвърта ПКС
 • Клара Русанова –  старши учител по английски език, Втора ПКС
 • Лазар Драйчев –  старши учител по английски език, Пета ПКС
 • Малинка Цветкова – старши учител по английски език
 • Марияна Цветанова – старши учител по английски език, Трета ПКС
 • Теодора Василева – старши учител по английски език, Трета ПКС, председател на методичния съвет по чужди езици

Немски език

 • Мария Маджарова – учител по немски език, Пета ПКС

Испански език

 • Павлина Иванова –  учител по испански език
 • Силвия Софиянска –  старши учител по Испански език

Математика

 • Антонио Шопов – учител по математика, Първа ПКС
 • Даниела Атанасова-Кованджиева –  старши учител по математика, Втора ПКС
 • Диана Георгиева – старши учител по математика, Първа ПКС
 • Елка Миленкова – старши учител по математика, Пета ПКС, председател на методическия съвет по математика
 • Надежда Миланова – старши учител по математика, Четвърта ПКС
 • Цветелина Иванова – учител по математика

Информатика и информационни технологии

 • Анелия Стоилова – учител по информатика и информационни технологии
 • Даниила Арав – старши учител по информационни технологии, Първа ПКС
 • Людмила Асенова – старши учител по информационни технологии, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет по информационни технологии
 • Константин Спасов – ръководител направление ИКТ

История и цивилизация

 • Владимир Лазов – учител по история и цивилизация, Пета ПКС
 • Надя Симеонова – учител по история и цивилизация, Втора ПКС, председател на методичния съвет по обществени науки
 • д-р Николай Данев – главен учител по история и цивилизация, д-р по история, Първа ПКС
 • Цецка Георгиева – старши учител по история и цивилизация, Първа ПКС

География и икономика

 • Йорданка Тодорова – учител по география и икономика
 • д-р Радослава Бочева – старши учител по география и икономика, д-р по география

Обществени науки

 • Мариана Латунова – старши учител по обществени науки, Четвърта ПКС

Философия 

 • д-р Невелин Вутев – старши учител по философия, д-р по философия 

Биология и здравно образование

 • Милена Иванова – старши учител по биология и здравно образование, Четвърта ПКС
 • Росица Василева – главен учител по биология и здравно образование, Трета ПКС

Физика и астрономия

 • Людмила Власакова – старши учител по физика и астрономия, Трета ПКС
 • Кремена Дукадинова – старши учител по физика и астрономия, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет

Химия и опазване на околната среда

 • Венета Тодорова – старши учител по химия и опазване на околната среда, Трета ПКС, председател на методичния съвет по природни науки
 • Нели Райкова – старши учител по химия и опазване на околната среда, Пета ПКС, 

Музика

 • Илияна Симеонова -Тафровска – учител по музика
 • Костадин Ланджов – учител по музика, председател на методичния съвет по изкуства

Изобразително изкуство

 • Гергана Лазарова – учител по изобразително изкуство
 • Кремена Жобова – учител по изобразително изкуство

Технологии

 • Райничка Павлова – старши учител по технологии, Трета ПКС

Физическо възпитание и спорт

 • Андриан Костадинов – учител по ФВС, Пета ПКС
 • Галина Ненкова – старши учител по ФВС, Трета ПКС
 • Ганка Апостолова – учител по ФВС
 • Георги Радосов – учител по ФВС
 • Данаил Миронов – учител по ФВС, председател на методичния съвет по Спорт, Пета ПКС
 • Кристиян Андонов – учител по ФВС, Пета ПКС
 • Румяна Чапаева – учител по ФВС, Пета ПКС

Начален учител

 • Ана Георгиева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Анелия Гаджова – старши учител, Трета ПКС
 • Боряна Йонкова – старши учител, Трета ПКС
 • Велислава Анева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Весела Деянова – учител Английски език в начален етап
 • Галина Иванова – учител Английски език в начален етап, Пета ПКС
 • Детелина Делева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Диана Георгиева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Елка Миткова – старши учител, Втора ПКС
 • Емил Ризов – старши учител, Четвърта ПКС
 • Ива Младенска – старши учител
 • Илиана Кокошарова – старши учител, Четвърта ПКС
 • Катя Велкова – старши учител, Втора ПКС
 • Красимира Мицева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Маринела Вълчева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Мария Калотова – старши учител, Трета ПКС, председател на методичния съвет на Начален етап
 • Никола Кръстев – главен учител, Четвърта ПКС
 • Офелия Камберова – старши учител, Трета ПКС
 • Павлина Павлова – старши учител, Втора ПКС
 • Саша Ангелова – старши учител, Пета ПКС
 • Славка Първова – старши учител, Четвърта ПКС
 • Юлия Широкодолска – старши учител, Четвърта ПКС

Учител в ЦОУД

 • Айше Дюрмуш – учител в ЦОУД
 • Анита Митова – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Екатерина Божкова – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Емилия Рупколска – старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Зинка Иванова – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Ирена Стоянова – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Искра Димова Ангеловска – старши учител в ЦОУД
 • Кръстина Друмева – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Нина Стоянова – старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Ния Георгиева – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Олга Тошева – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Паулина Тодорова – старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Петрана Антова – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Петя Алтънова – учител в ЦОУД
 • Радостина Николова – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Таня Кованджиева – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Христина Молева – учител в ЦОУД

Непедагогически персонал на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • Пламен Туртуманов – заместник-директор административно-стопанска дейност, Пета ПКС
 • Мария Михайлова – главен счетоводител
 • Ивайло Георгиев – финансов контрольор
 • Даниела Георгиева – завеждащ административно-трудова служба
 • Мая Алексиева – библиотекар
 • Нина Кръстева – домакин
 • Цветалина Лепоева – технически секретар
 • Борислав Иванов – работник ремонт и поддръжка
 • Мариян Гулев – работник ремонт и поддръжка / портиер
 • Лили Миланова – хигиенист
 • Любка Янева – хигиенист
 • Марийка Иванова – хигиенист
 • Марийка Георгиева – хигиенист
 • Надка Асенова – хигиенист
 • Рени Кирилова – хигиенист
 • Рени Стефанова – хигиенист
 • Софка Миланова – хигиенист
 • Траяна Миланова – хигиенист