Ръководство 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • д-р по управление на образованието Елеонора Лилова  – директор, Първа ПКС
 • Орхидея Делиева – заместник-директор учебна дейност начален етап, Втора ПКС
 • Красимир Лаков - заместник - директор учебна дейност прогимназиален етап, Пета ПКС
 • Радка Меракова - заместник - директор учебна дейност гимназиален етап, Четвърта ПКС
 • Мими Виденова - заместник-директор учебна дейност

Екип за допълнителна подкрепа

 • Георги Велинов - психолог
 • Теодора Рудолф - логопед
 • Цветомила Георгиева - ресурсен учител, Втора ПКС
 • Венелин Кацов - педагогически съветник
 • Кристина Римчова - Манолова - педагогически съветник

Педагогически персонал на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

Български език и литература

 • Борислав Нгуиен - учител по БЕЛ, Пета ПКС
 • Георги Илиев учител БЕЛ, Пета ПКС
 • Иглика Петрова - старши учител БЕЛ, Пета ПКС
 • Лилия Джунова - старши учител БЕЛ
 • Мариана Минчева - старши учител БЕЛ, Пета ПКС, председател на методичния съвет по БЕЛ
 • Нели Григорова - старши учител БЕЛ, Първа ПКС
 • Нина Добрева - старши учител БЕЛ, Пета ПКС
 • Росица Бекова - учител БЕЛ, Пета ПКС
 • Цветанка Карамитева - старши учител БЕЛ

Английски език

 • Ани Сотирова-Минчева - учител Английски език, Четвърта ПКС
 • Ваня Гунова – старши учител Английски език, Четвърта ПКС
 • Гюлсун Хайтова - учител Английски език, Пета ПКС
 • Даниела Декова - старши учител Английски език, Четвърта ПКС
 • Клара Русанова - старши учител Английски език, Втора ПКС
 • Лазар Драйчев - старши учител Английски език, Пета ПКС
 • Малинка Цветкова - старши учител Английски език
 • Марияна Цветанова - старши учител Английски език, Трета ПКС
 • Теодора Василева - старши учител Английски език, Трета ПКС, председател на методичния съвет по Чужди езици

Немски език

 • Мария Маджарова – учител по Немски език, Пета ПКС

Испански език

 • Павлина Иванова - учител по Испански език
 • Силвия Софиянска - старши учител Испански език

Математика

 • Даниела Атанасова-Кованджиева - старши учител Математика, Втора ПКС
 • Диана Георгиева - старши учител Математика, Първа ПКС
 • Елка Миленкова – старши учител Математика, Пета ПКС, председател на методическия съвет по Математика
 • Миглена Маркова - старши учител Математика, Четвърта ПКС
 • Надежда Миланова - старши учител Математика, Четвърта ПКС
 • Цветелина Иванова - учител Математика

Информатика и информационни технологии

 • Анелия Стоилова - учител по информатика и информационни технологии
 • Даниила Арав – старши учител Информационни технологии, Първа ПКС
 • Людмила Асенова – старши учител Информационни технологии, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет по Информационни технологии
 • Константин Спасов - ръководител направление ИКТ

История и цивилизация

 • Владимир Лазов - учител История и цивилизация, Пета ПКС
 • Надя Симеонова - учител История и цивилизация, Втора ПКС, председател на методичния съвет по Обществени науки
 • д-р по история Николай Данев - главен учител История и цивилизация, Първа ПКС
 • Цецка Георгиева - старши учител История и цивилизация, Първа ПКС

География и икономика

 • Йорданка Тодорова - учител География и икономика
 • д-р по география Радослава Бочева, старши учител География и икономика

Обществени науки

 • Мариана Латунова – старши учител Обществени науки, Четвърта ПКС

Философия 

 • д-р по философия Невелин Вутев – старши учител Философия 

Биология и здравно образование

 • Милена Иванова – старши учител Биология и здравно образование, Четвърта ПКС
 • Росица Василева – главен учител Биология и здравно образование, Трета ПКС

Физика и астрономия

 • Людмила Власакова - старши учител Физика и астрономия, Трета ПКС
 • Кремена Дукадинова – старши учител Физика и астрономия, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет

Химия и опазване на околната среда

 • Венета Тодорова – старши учител Химия и опазване на околната среда, Трета ПКС, председател на методичния съвет по Природни науки
 • Нели Райкова – старши учител Химия и опазване на околната среда, Пета ПКС, 

Музика

 • Илияна Симеонова - Тафровска - учител по Музика
 • Костадин Ланджов - учител по Музика, председател на методичния съвет по Изкуства

Изобразително изкуство

 • Гергана Лазарова - учител Изобразително изкуство
 • Кремена Жобова – учител Изобразително изкуство

Технологии

 • Райничка Павлова – старши учител Технологии, Трета ПКС

Физическа възпитание и спорт

 • Андриан Костадинов - учител ФВС, Пета ПКС
 • Галина Ненкова - старши учител ФВС, Трета ПКС
 • Ганка Апостолова – учител ФВС
 • Георги Радосов - учител ФВС
 • Данаил Миронов - учител ФВС, председател на методичния съвет по Спорт
 • Кристиян Андонов - учител ФВС, Пета ПКС
 • Румяна Чапаева - учител ФВС, Пета ПКС

Начален учител

 • Ана Георгиева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Анелия Гаджова - старши учител, Трета ПКС
 • Боряна Йонкова – старши учител, Трета ПКС
 • Велислава Анева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Весела Деянова - учител Английски език в начален етап
 • Галина Иванова - учител Английски език в начален етап, Пета ПКС
 • Детелина Делева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Диана Георгиева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Елка Миткова – старши учител, Втора ПКС
 • Емил Ризов - старши учител, Четвърта ПКС
 • Ива Младенска - старши учител
 • Илиана Кокошарова - старши учител, Четвърта ПКС
 • Катя Велкова – старши учител, Втора ПКС
 • Красимира Мицева - старши учител, Четвърта ПКС
 • Маринела Вълчева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Мария Калотова - старши учител, Трета ПКС, председател на методичния съвет на Начален етап
 • Никола Кръстев – главен учител, Четвърта ПКС
 • Офелия Камберова - старши учител, Трета ПКС
 • Павлина Павлова – старши учител, Втора ПКС
 • Саша Ангелова – старши учител, Пета ПКС
 • Славка Първова - старши учител, Четвърта ПКС
 • Юлия Широкодолска – старши учител, Четвърта ПКС

Учител в ЦОУД

 • Айше Дюрмуш - учител в ЦОУД
 • Анета Колева - старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Екатерина Божкова - старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Емилия Рупколска – старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Зинка Иванова – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Ирена Стоянова - старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Искра Димова Ангеловска - старши учител в ЦОУД
 • Кръстина Друмева - старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Нина Стоянова - старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Ния Георгиева – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Олга Тошева - старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Паулина Тодорова - старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Петрана Антова - старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Петя Алтънова - учител в ЦОУД
 • Радостина Николова – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Таня Кованджиева – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Христина Молева - учител в ЦОУД

Непедагогически персонал на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • Пламен Туртуманов - заместник-директор административно-стопанска дейност, Пета ПКС
 • Даниела Георгиева - завеждащ административно-трудова служба
 • Мария Михайлова – главен счетоводител
 • Ивайло Георгиев – финансов контрольор
 • Мая Алексиева – библиотекар
 • Нина Кръстева – домакин
 • Цветалина Лепоева – технически секретар
 • Пламен Иванов - работник ремонт и поддръжка
 • Лили Миланова - хигиенист
 • Любка Янева - хигиенист
 • Марийка Иванова - хигиенист
 • Марийка Георгиева - хигиенист
 • Надка Асенова - хигиенист
 • Рени Кирилова - хигиенист
 • Рени Стефанова - хигиенист
 • Софка Миланова - хигиенист
 • Траяна Миланова - хигиенист