Грамота за отлично представяне в ученическата…

Грамота за отлично представяне в ученическата кръгла маса. Организирано от СО - район "Витоша" по повод 2 юни ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Грамота на д-р Елеонора Лилова

Носител на наградата на Кмета на район "Витоша" за учител в системата на училищното образование.

Грамота на д-р Радослава Бочева

Носител на наградата на Кмета на район "Витоша" за учител в системата на училищното образование.

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева по случай провеждането на Регионален форум на тема: "Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота".

Поздравителен адрес от ПГ по дизайн "…

Поздравителен адрес от ПГ по дизайн "Елисавета Вазова" по случай провеждането на Регионален форум на тема: "Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота".

Поздравителен адрес от 34. ОУ "Стою Шишков…

Поздравителен адрес от 34. ОУ "Стою Шишков" по случай провеждането на Регионален форум на тема: "Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота".

Поздравителен адрес от 5. ОУ "Иван Вазов…

Поздравителен адрес от 5. ОУ "Иван Вазов" по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Грамота за отлично представяне на Ученическата…

Грамота за отлично представяне на Ученическата викторина "146 години свобода", организирана от Район Витоша по повод националния празник на Република България - 3 март.

Поздравителен адрес от Асоциацията на Кеймбридж…

Поздравителен адрес от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Поздравителен адрес от 52. ОУ "Цанко…

Поздравителен адрес от 52. ОУ "Цанко Церковски" по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Поздравителен адрес от проф. д-р Димитър Димитров

Поздравителен адрес от проф. д-р Димитър Димитров по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.