Снимка
училище
Снимка
2 су сграда

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Архитектът знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Учителят знае, че ако гради с любов и истина, съграденото ще трае вечно.

Четиридесетгодишният юбилей на 2. СУ „Академик Емилиян Станев“  е доказателство за силата и устойчивостта на положените основи. В тях са вградени енергията и емоциите на поколения  учители, служители, родители и деца.

Второ единно средно училище е основано през учебната 1974/1975 година от горния курс на 5. гимназия, по две паралелки от I до VIII клас на началния и прогимназиалния курс на 5­. основно училище „Иван Вазов“ и ученици от 142. училище. Сградата на 2. ЕСПУ е построена през 1974 година. Първият учебен ден в нея е на 24.02.1975 г. Новосъздаденото учи­лище получава името „Боянският майстор“ официално на 11 май 1975 г. като поетичен символ на един храм на просветата.

На 25 юни 1979 г. се провежда училищно тържество по повод преименуването на 2. ЕСПУ, чийто нов патрон става „Академик Емилиян Станев“.

От 1980 г. в продължение на 12 години във Второ училище работи Проблемна група по образованието във връзка с експерименталната нова образователна система на академик Благовест Сендов. По тази система се извеждат три випуска от I до IV клас.

През 1984 г. в двора на училището е издигнат барелефът на Емилиян Станев, дело на скулптора Козарев.

През учебната 1991/1992 г. се въвежда интензивно обучение на английски език в две паралелки след седми клас.

През 1992 г. по проект на Програма „Темпус“ на МОН се въвежда обучение след завършен осми клас за специалността „Организатор по фирмен мениджмънт“ с четиригодишен срок на обучение под ръководството на УНСС и The College of  North West London. Зрелостниците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация със сертификат на английски език от The College of  North West London.

През учебната 1992/1993 г. с решение на Педагогическия съвет и със съгласието на Столична община – район „Витоша“ и РИО на МОН е обявен прием за паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство от I клас.

През учебната 1998/1999 г. е въведено разширеното ранно чуждоезиково обучение от първи клас. През същата година е оборудван и първият специализиран компютърен кабинет.

През 1998 г. е създаден Ученически парламент към 2. СУ – организация на доброволен принцип. Тя има за цел да обучи учениците в лидерски умения, да дава гласност на мнения по актуални въпроси, да организира дебати по проблеми с обществена значимост. Мисията на Ученическия парламент е формулирана така: „Да обогатим академичното, личното, социалното и интелектуалното израстване на връстниците си, като подобряваме у тях чувството на състрадание, справедливост и отговорност в стремежа им да се развиват като граждани на света“.

През 1999 г.  излиза  първият брой на училищния вестник „Слово“, на страниците на който се отпечатват новини от живота в училището, както и интересни статии, интервюта, стихотворения, разкази и есета на ученици от 2. СУ.

През месец декември 1999 г. е открито пано-стенопис „Емилиян Станев и неговият свят“, сътворен от младата абсолвентка на Художествената академия в София Елисавета Попсавова. През май 2000 г. в стенописа е вградена капсула с посланието на випуск 2000 година към випуск 2025 година. Автор на посланието е Стефка Будинова, ученичка от XIIб клас.

Във връзка с 25-годишния юбилей на училището през 2000 г. са подети поредица от инициативи, които се превръщат в традиция за училището: издаване на календар за Новата година с рисунки на учениците от 2. СУ, благотворителни акции за събиране на дарения за деца, отглеждани в Домове за сираци. Възпитаниците на училището издигат свой девиз: „Учим се днес, за да успеем утре“.

През учебната 2001/2002 г. са сформирани две нови паралелки с прием след седми клас: едната с разширено изучаване на изобразително изкуство и английски език, а другата – по специалността „Организатор на малко предприятие“ с разширено изучаване на немски език. През учебната 2003/2004 г.  са сформирани и две общообразователни паралелки.

На 11 декември 2004 г. за пръв път се провежда Ден на ученическото самоуправление. Учениците изпълняват ролята на длъжностни лица и преподаватели в училището. Тази инициатива се превръща в ежегодна традиция за 2. СУ.

  През 2005 г. във връзка с 30-годишния юбилей на училището е организиран конкурс за изработване на лого на училището. Победител е Стефани Попова от Vв клас.

На 11 май 2005 г. тържествено е осветено новото знаме на училището, дарено от преподавателката по физкултура Малена Андонова.

Випуск 2004/2005 г. са първите зрелостници от 2. СУ, които получават дипломите си, пременени с тоги и шапки, символ на бъдещото им образование.

През учебната 2008/2009 г. започва въвеждането на делегирания бюджет в училището.

Във връзка с националната стратегия в образованието за пръв път през месец юни 2008 г. се провеждат Държавни зрелостни изпити.

Ученическият парламент към 2. СУ сформира Сдружение „Емилиян Станев“ – открит независим форум за общуване, обмен на идеи и съвместни дейности на учениците, който подготвя младите хора за работа в полза на обществото, подкрепяйки личностната им реализация.

От есента на 2012 г. 2. СУ е асоцииран член към „Асоциацията на Кеймбридж училищата“, а от учебната 2013/2014 г. става Базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“.

През учебната 2013/2014 г. е извършен успешен прием на ученици в четири паралелки с прием след VII клас с нововъведения в учебните планове. Две от паралелките  са с  чуждоезиков профил с изучаване на английски и немски език и на английски и испански език. Новост са часовете по екскурзоводство. Учениците придобиват свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български, английски, испански език” от лицензиран учебен център.

Една паралелка е с Tехнологичен профил – „Предприемачество и бизнес“, в която се изучават пазарна икономика, маркетинг и реклама, предприемачество, счетоводство на предпиятието. Новост е и паралелката с Хуманитарен профил. Като допълнителни часове към нея се предлагат Журналистика, практически дейности в телевизия, радио и вестници, връзки с обществеността и бизнес кореспонденция на английски език.

Материално-техническата база е модерна и непрекъснато се обновява.  В почти всеки кабинет има монтирани компютър и мултимедиен проектор. Оборудвани са четири  компютърни кабинети и два езикови компютризирани кабинета. Училището разполага с 82 терминални станции.

Второ училище предлага на своите възпитаници разнообразни извънкласни дейности: спортни танци; балет “Естрея”; футбол с ДЮФК “Национал”; лечебно-изправителна гимнастика; филмова и театрална дейност; фехтовка; изобразително изкуство; вокална група “Чудните калинки”; шах; карате; таекуондо.

Екипът на 2. СУ активно участва в множество национални и международни програми и проекти. Учениците ни  печелят призови места в олимпиади, състезания и конкурси.

Качествената работа и отговорността на колегията от 2. СУ са оценени чрез множество благодарствени писма, грамоти и сертификати за професионални постижения.

Директори  на училището от основаването му са:

1974 – 1976 г.  –  Иван  Миланов  Колев

1976 – 1983 г.  –  Васил  Христов  Петров

1983 – 1998 г.  –  Лиляна  Димитрова  Георгиева

1998 – 2006 г.  –  Ваня  Фердинандова  Кастрева

2006 – 2007 г.  –  и.д. Аксиния  Темелкова  Борисова

2007 – 2010 г.  –  Кристина  Ангелова  Габровска

2010 – 2012 г.  –  и.д. Цая  Николова  Йолова

2012 – 2018 г.  –  д-р Елеонора   Стоянова   Лилова

2018 – 2022 г. -    и.д. Лилия Михайлова Торньова

2022 - д-р Елеонора Стоянова Лилова

В периода на 2000-2010 г. училището е включено във „Форум на Училищните парламенти от страни от Централна  Европа” с проекти: „Street Law”, „Младежи в Европа”, „Обществени постижения” по Международна програма „Училища Плюс”, финансирана от  Малополското дружество за просвета (МТО), Полша. Ученическият парламент реализира и проектите „Предай нататък“, „Подай ръка“, „Застъпническа мрежа“, „Ученици помагат на връстници“ и др. През 2005-2006 се реализира и участие на изявени ученици в съвместен конкурс на ЮНЕСКО и Корпорация „Даймлер-Крайслер“ под надслов „Mondialogo School Contest“.

Реализирани проекти по европейски програми и проекти с участието на 2. СУ са:

2006-2009 г. – Проект „Европейски големи книги с приказки и легенди“ по Програма „Учене през целия живот“, НА ЦРЧР, Програма “Сократ/Коменски“ – Международни училищни партньорства.  Партньори са две училища от Полша и Румъния

2009-2011 г. – Проект „Европейските столици през погледа на детското творчество“ по Програма “Учене през целия живот“, НА ЦРЧР, Програма „Коменски“ – Регионални международни партньорства. Партньори: Регионален инспекторат по образованието – София-град, който е институция-координатор за проекта; Департамент по образованието в Атина, Гърция и 6-то училище; Национален исторически музей в София и Музея „Гунарополоз“ в Атина.

2009-2010 г. – Съвместен проект със Столична община и Лесотехническия университет в София „Аз събирам разделно“.

2011 г. – Пилотен проект за безопасен интеренет. Организатори: Столична община, Район Витоша, 2. СОУ и Българската федерация по електронен спорт.

2011-2015 г. - Национална програма „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти /УСПЕХ/“ съфинансиран от ЕС по програма „Развитие на човешките ресурси“.

2012-2013 г. – Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“;

2012-2013 г. – Национална програма „Информационни и комуникационни техно­логии в училище“ – осигуряване на компютърни терминални решения;

2012-2013 г. – Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти”;

2012-2013 г. – Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“;

2012-2013 г. – Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

2012-2013 г. – Схема „Училищен плод“ към ДФ „Земеделие“

2012-2013 г. – Национална програма „Училището – територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“.

2012-2013 г. – Международен проект „Европейски училища за жива планета“ по Програма Партньори: координатор – Австрия, партньори от училища от 13 европейски страни, спонсориран от австрийската фондация ERSTE.

2012-2014 г. – Международна програма „Space Camp”, съвместно с „Център за творческо обучение”

2013 г. – Международен проект „Нанотехнологиите в обучението по природни науки“ с „Център за творческо обучение”

2013-2014 г. – Проект „Animating Britten“ съвместно с Британския съвет и Britten – Pears Foundation. Партньори: Великобритания и Русия.

2013-2014 г. – Проект „Общуване Север – Юг: партньорство между европейски и африкански училища за един справедлив свят“. Финансираща организация е Европейската комисия, а ръководството се осъществява от Центъра за приобщаващо образование. Партньори по проекта са Дания, Унгария, Словения и неправителствени организации от Гана, Кения и Сиера Леоне. Участниците са от 16 европейски училища от четири държави.

2013-2014 г. – Международен проект „Заедно в различията“, съвместно със студентската организация AIESEC към СУ „Св. Климент Охридски“.

2013-2015 г. – Проект „Физически активни деца – здрави граждани“ по Програма „Учене през целия живот“, НА ЦРЧР, Програма “Коменски“ – Регионални международни партньорства. Партньори: координатор на проекта е РИО – София-град; Партньори – ДЮФК „Национал“; Спортни центрове и училища, Общината и Дирекция „Образование“ в Укмерге, Литва.

2013-2015 г. – Проект „Оцвети своя свят“ по Програма „Учене през целия живот“, НА ЦРЧР, Програма “Коменски“ – Международни училищни партньорства. Партньори: училища от Великобритания, Малта, Португалия, Финландия, Полша, Румъния, Турция, Естония и Кипър.

2014-2016 г. – Проект „Професии XX-XXI век – преодоляване на пропастта“ по Програма на ЕС „Еразъм+”, Ключова дейност 2, НА ЦРЧР, Партньори : Полша, Италия, Испания, Гърция, Турция, Унгария.

2014-2016 г. – Проект „Пътуваща дигитална стая на 21. век – науки, литература и технологии“ по Програма на ЕС „Еразъм +“, Ключова дейност 1. Партньори: обучителни институции във Великобритания, Ирландия и Испания. Международните квалификации на педагогическите специалисти се провеждат във Великобритания, Ирландия и Испания.

2014-2016 г. -  Проект “Euro4Science : Използване на методите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира междупредметния подход в Европейските училища”, „Еразъм +“ Ключова дейност 2. Партньори: Великобритания и Португалия.

 

През учебната 2016/2017 г. 2. СУ „Акад. Ем. Станев“ работи активно по следните настоящи проекти:

2014 - 2017 г. - Проект “Полицентрично инспектиране на училищна мрежа", “Еразъм+”. Партньори: България, Великобритания, Ирландия и Холандия.

2014-2020 г. - Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - Фаза 1"

2016-2018 г. - Проект “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, „Еразъм +“ Ключова дейност 2. Партньори: Великобритания, Испания, Гърция, Румъния, Турция.

2017-2018 - Проект "Пътуваща дигитална стая на 21. век - науки, литература и технологии-втора фаза", „Еразъм +“ Ключова дейност 1. Партньори: Обучителни институции във Великобритания, Ирландия, Испания и Италия.

През учебната 2018/2019 г. 2. СУ „Акад. Ем. Станев“ работи активно по следните настоящи проекти:

2018-2019 - Проект "Лидери в Европа-иновации в час", „Еразъм +“ Ключова дейност 1. Партньори: Обучителни институции във Швеция, Ирландия, Испания и Финлазндия.

2019-2020 - Проект "GIFT - The magic of knowledge", Ключова дейност 2. Партньори: Хърватска, Португалия, Кипър, Италия, Румъния.

2019-2020 - Проект "Challenge-Engage, Ivestigate, Act", Ключова дейност 2. Партньори: Литва, Испания, Полша, Румъния, Турция.

Колективът на 2. СУ „Академик Емилиян Станев“ се стреми и успява да предоставя качествено и модерно обучение на своите ученици. Училището е територия за изява на всеки индивидуален талант. От 2014/2015 год. във всички кабинети има възможност да се провежда обучение с помощта на съвременни методи и технологии: интерактивни дъски, мултимедийни проектори, терминални станции и дигитални лаборатории.

Ръководството на училището управлява с мениджърски усет и готовност за партньорство с общността, родителите и институциите. Преподавателите непрекъснато работят за повишаване на своята квалификация и участват активно в национални и международни програми, увеличавайки своите ученици до 1523 на брой към 22.10.2018 г.

Родителите са отговорен и надежден партньор на училището. Училищното настоятелство всеотдайно подкрепя инициативите на ръководството, преподавателите и учениците. Споделената отговорност на целия този екип от ученици, родители, учители и служители отрежда достойно място на 2. СУ сред водещите образователни институции с ефективно управление и европейска визия.