Механизъм за работа и сътрудничество между…

       Механизмът ще подкрепи работата на професионалистите, работещи с деца, ще им даде ценни насоки за работа с децата и техните семейства, ще подобри взаимодействието и координираните действия…

Етичен кодекс на работещите с деца

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др. Моралният кодекс за работата с деца има за цел…

Национална телефонна линия за деца 116 111 на…

       Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във…

Работни книги

Предлагат се следните ресурси: 1.Благоденстващото дете; 2.Вашите силни страни. Как да постигнате успех и да бъдете щастливи в недостигащото време; 3.Елемента игра. Остани вкъщи, играй вкъщи; 4.Силата на благодарността;…

Киберсигурност за деца

Предлагат се следните ресурси: 1.Правила, за да си в безопасност в мрежата, децата; 2.Правила, за да си в безопасност в мрежата; 3.Кратък речник с полезна информация за безопасност в мрежата.