Свободни места за прием на ученици през учебната 2022/2023 година

Заявления за прием се подават на имейл: 2su.em.stanev@2su.bg или на място в училището.

  НАЧАЛЕН ЕТАП

  1 свободно място - трети клас

  Необходими документи:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Документ за постоянен или настоящ адрес на детето.

  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  1 свободно място - шести клас

  Необходими документи:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Документ за постоянен или настоящ адрес на детето.
  3. Информация за успех от предходна година или срок.

  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП.

  Няма свободни места.

  Необходими документи:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Информация за успех от предходна година или срок.
  3. Свидетелство за основно образование.
  4. Учебен план.