Свободни места за прием на ученици в начален етап през учебната 2022/2023 година

НАЧАЛЕН ЕТАП

първи клас – няма свободни места

втори клас – 1 свободно място

трети клас – 1 свободно място

четвърти клас – няма свободни места

Заявления за прием се подават на имейл: 2sou.sofia@gmail.com или на място в училището.

Необходими документи за прием на ученици в начален етап:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Документ за постоянен или настоящ адрес на ДЕТЕТО.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

пети клас – 1 свободно място

шести клас – 2 свободни места

седми клас – 3 свободни места

Заявления за прием се подават на имейл: 2sou.sofia@gmail.com или на място в училището.

Необходими документи за прием на ученици в прогимназиален етап:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Документ за постоянен или настоящ адрес на ДЕТЕТО
  3. Успех на ученика от предходната година.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

8. „А“ клас, Природни науки – 2 свободни места

Необходими документи за прием на ученици в гимназиален етап:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование
  3. Критерии: балообразуването при кандидатстване след 7 клас                                                                                                 - -  Срок:  30 септември 2022 г.

Заявления за прием се подават на имейл: 2sou.sofia@gmail.com или на място в училището.