Свободни места за прием на ученици в начален и прогимназиален етап през учебната 2022/2023 година

НАЧАЛЕН ЕТАП

трети клас – 1 свободно място

Заявления за прием се подават на имейл: 2su.em.stanev@2su.bg или на място в училището.

Необходими документи за прием на ученици в начален етап:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Документ за постоянен или настоящ адрес на ДЕТЕТО

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

шести клас – 1 свободно място

Заявления за прием се подават на имейл: 2su.em.stanev@2su.bg или на място в училището.

Необходими документи за прием на ученици в прогимназиален етап:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Документ за постоянен или настоящ адрес на ДЕТЕТО
  3. Информация за успех от предходна година или срок