Вътрешни правила за получаване на стипендии за…

       Настоящите вътрешни правила уреждат реда, условията и финансовите параметри за отпускане на стипендии във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, в съответствие с действащата нормативна уредба, съгласно…