Публикувано на 23.02.2023
Снимка
Без свободен час

НП „Без свободен час“

За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни дейности по Модул 1 „Без свободен час в училище“ и използва осигурените средства за изплащане на възнаграждения за заместване на отсъстващи от работа учители.