Публикувано на 23.02.2023
Снимка
Заедно в изкуствата и спорта

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката дейности по Модул 1 „Изкуства“.

С програмата се цели осигуряване на условия за личностно развитие на учениците при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта, повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности, развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.