Снимка
Мисия

2. СУ „Акад. Емилиян Станев” – доброто училище за успешните деца

Нашата мисия е:

2. СУ „Акад. Емилиян Станев” да изгражда учениците от първи до дванадесети клас като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света.

Нашата визия е:

  • Нашите ученици са нашата грижа, отговорност и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание, личностно развитие и успешно завършване на клас, етап, основно и средно образование.
  • Ние, учители, ученици и родители осигуряваме територия за изява на всеки индивидуален талант.
  • Наши приоритети са изучаването на чужди езици, информационни и комуникационни технологии, български език и литература и  науки чрез използване на нови методи и техники с интерактивни дъски, мултимедийни проектори във всеки кабинет, терминални станции и дигитални лаборатории.

Нашият девиз е: “Учим се днес, за да успеем утре!”.