Публикувано на 08.03.2023

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др.

Моралният кодекс за работата с деца има за цел:

1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.

2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.

3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика.

4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.