Грамота от Президента на Република България

       За приноса и  реализирането на благотворителната инициатива „Българската Коледа" и проявените благородство, съпричастност, доброта и грижа за детското здраве.

Поздравителен адрес на д-р Елеонора Лилова

Поздравителен адрес от д-р Елеонора Лилова по повод Деня на народните будители.

Поздравителен адрес инж. Теодор Петков

Поздравителен адрес от инж. Теодор Петков по повод Деня на народните будители.

Поздравителен адрес Мая Алексиева

Поздравителен адрес от Мая Алексиева по повод Деня на народните будители.

Поздравителен адрес Милена Дамянова

Поздравителен адрес от Милена Дамянова по повод Деня на народните будители.

Поздравителен адрес Янка Такева

Поздравителен адрес от Янка Такева по случай откриването на новата учебна 2018-2019 година във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".

Поздравителен адрес Юлиян Петров

Поздравителен адрес от Юлиян Петров по случай откриването на новата учебна 2018-2019 година във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".

Поздравителен адрес Цвета Караянчева

Поздравителен адрес от Цвета Караянчева по случай откриването на новата учебна 2018-2019 година във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".

Поздравителен адрес Николай Пехливанов

Поздравителен адрес от Николай Пехливанов по случай откриването на новата учебна 2018-2019 година във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".

Поздравителен адрес Милена Дамянова

Поздравителен адрес от Милена Дамянова по случай откриването на новата учебна 2018-2019 година във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".

Поздравителен адрес Красимир Вълчев

Поздравителен адрес от Красимир Вълчев по случай откриването на новата учебна 2018-2019 година във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".

Поздравителен адрес д-р Елеонора Лилова

Поздравителен адрес от д-р Елеонора Лилова по случай откриването на новата учебна 2018-2019 година във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".