Публикувано на 05.06.2024

       Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от 4. до 12. клас  ще се проведе на 10.12.2022 г.(събота) от 09:00 ч. във 2. СУ.

       За участие е нужно да се попълни декларация по образец.

       Попълнената и подписана декларация се подава на:

        - за учениците от 4. клас  на класните ръководители;

        - за учениците от 5. до 12. клас на учителите по математика.

       Срок за подаване на декларации – 21.11.2022 г, включително.

       След тази дата няма да се записват ученици за участие.