Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти…

Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд.

Информация за преходния остатък по бюджета на…

Информация за преходния остатък по бюджета на общините за 2013 г. за функция “Образование” към 31.12.2013 г. за РИО София – град.