План-прием за 1. клас за учебната 2023/2024 г.

       Уважаеми родители на бъдещи първокласници,        За учебната 2023/2024 година във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  е утвърден следния училищен план-прием  в 1. клас: 5 паралелки с по 24 ученици във всяка; 5 групи…