План-прием за 1. клас за учебната 2023/2024 г.

02_0.jpg ГРАФИК на дейностите по записване на приетите първокласници  за учебната 2023/2024 година       Уважаеми родители,     …