Публикувано на 06.02.2024

Двама представители от испанското училище CEIP Ramon Gaya в град Мурсия направиха официално посещение във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ на 5 февруари (понеделник) като част от подготовката за предстоящото домакинство на нашето училище в рамките на програмата „Еразъм +“.

В края на настоящия месец учители и ученици от CEIP Ramon Gaya ще бъдат във 2. СУ за осъществяване на групова мобилност с ученици.

Целта на предварителното посещение беше да се запознаят с условията в нашето училище и да се планира и организира програмата за дейностите, които ще се проведат по време на тяхното гостуване.

Колегите от Мурсия изразиха възхищение от образователната среда във 2. СУ, както и от условията в ДГ №37 „Вълшебство“, която също бе посетена от тях.

Изразена бе готовност за активно сътрудничество в рамките на програмата „Еразъм +“. Във визията за бъдещето се обсъдиха възможности за обмен на опит и добри практики, както и за развитие на образователни проекти, които ще допринесат за обогатяване на образователния процес и в двете училища.