IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“

Учим се днес, за да успеем утре
19.04.2021

Уважаеми учители, ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че Сдружение „За българска музика и изкуство“ обявява IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“.

Националният фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“ е ежегоден, има конкурсен характер и се провежда в рамките на две календарни години – 20.03.2021 г. – 02.07.2022 г.

Първият етап на фестивала е за набиране на нови детски песни, в който могат да участват автори на музика, като изпратят демо запис на своя песен до 01.06.2021 г.

Вторият етап е за прослушване за избор на деца изпълнители до 14 г. Кандидатите за изпълнители могат да изпращат видеозапис с две песни на български език от 20.03.2021 г. до 01.06.2021 г.

Пълният регламент и допълнителна информация за IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“ могат да се намерят на електронната страница: www.detskamelodia.bg.

Участието в Националния фестивал „Детска мелодия на годината“ е доброволно.

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение: Регламент на IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“