Свободни места за прием на ученици през учебната 2023/2024 година

Заявления за прием се подават на имейл: 2su.em.stanev@2su.bg или на място в училището.

  НАЧАЛЕН ЕТАП

  Няма свободни места

  Необходими документи:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Документ за постоянен или настоящ адрес на детето.

  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  Няма свободни места

  Необходими документи:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Документ за постоянен или настоящ адрес на детето.
  3. Информация за успех от предходна година или срок.

  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  Няма свободни места

  Необходими документи:

  1. Заявление от родител -  по образец
  2. Свидетелство за основно образование - ксерокопие.
  3. Учебен план.

   


  Уважаеми родители,

  Във връзка със Заповед № РД–09–734/26.06.2023г. на директора на 2. СУ,  относно определяне на реда и условията за прием на нови ученици за учебната 2023/2024 година Ви информираме за следното:

  1. График за подаване на заявления за прием, класиране и записване:
  • до 01.09.2023 г. подаване на заявления, на 04.09.2023 г. класиране и до 08.09.2023 г. записване на приетите ученици.
  1. Критерии за подбор:

  Критерии за подбор на ученици в начален етап:

  • Местоживеене на ученика в прилежащия район на училището, определен от Столична община;
  • Общ успех на ученика през учебната 2022/2023 година;
  • Брат или сестра във 2. СУ през настоящата учебна година;
  • Заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МОН.

  Критерии за подбор на ученици в прогимназиален етап:

  • Местоживеене на ученика в прилежащия район на училището;
  • Общ успех на ученика през учебната 2022/2023 година;
  • Оценки по БЕЛ и математика от предходната година;
  • Заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МОН.

   Критерии за подбор на ученици в гимназиален етап:

  • Копие на свидетелство за основно образование;
  • Бал на ученика при кандидатстване в 8. клас в точки;
  • Обучение по един и същи учебен план.