Протокол

Днес 29.08.2023 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 25.04.2023 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 25.04.2023 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 12.01.2023 г.  в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

       Днес 09.12.2022 г.  в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 17.11.2022 г.  в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

На 03.11.2022 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол избор

На 25.10.2022 г., във връзка с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката се проведе събрание на родителите за отчет и…

Отчет за дейността обществения съвет за 2019-2022

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към 2.СУ „Акад. Ем. Станев“ е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и…

Покана за обществен съвет

Относно: Отчет на Обществения съвет за периода 2019/2022 г. и избор на нов Обществен съвет, поради изтичане на мандата на настоящия.