График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за II срок на учебната 2022-2023 година в гимназиален етап.

График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за II срок на учебната 2022-2023 година в 5., 6. и 7. клас.

График за провеждане на консултации с ученици и…

График за провеждане на консултации с ученици и родители за II срок на учебната 2022-2023 година в начален етап.

График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за I срок на учебната 2022-2023 година в гимназиален етап.

График за провеждане на консултации с ученици за…

График за провеждане на консултации с ученици за I срок на учебната 2022-2023 година в 5., 6. и 7. клас.

График за провеждане на консултации с ученици и…

График за провеждане на консултации с ученици и родители за I срок на учебната 2022-2023 година в начален етап.