ХХІ състезание „Обичам те, българска реч!“

Учим се днес, за да успеем утре
24.03.2021

                Уважаеми родители и ученици,

                Училищното настоятелство към ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас организира за ХХІ пореден  път състезанието по български език и литература „Обичам те, българска реч!“ за ученици от I до VII клас, което ежегодно събира около 1500 участници. Целта на състезанието е творческата изява на знанията и компетентностите на учениците  в областта на българския език и литература. С удоволствие отправяме покана за участие в състезанието към вашите ученици    и  приложено Ви изпращаме регламент, заявка за участие и декларация за информирано съгласие. Състезанието ще се проведе на 24 април от 9.00 часа  едновременно  за всички училища за учениците от I до VI клас и от 13.00 часа за учениците от VII клас. Таксата за правоучастие е 12 лв., като 10 лв. се превеждат  по банков път към обявената сметка на Училищното настоятелство, а 2 лв. остават за училищата-домакини на състезанието за консумативи и материали. След приключване на състезанието, в рамките на същия ден, писмените работи на учениците се изпращат чрез куриер за сметка на училището организатор – ОУ „Елин Пелин“, град Бургас.

                Благодарим предварително за сътрудничеството!

 

С уважение,

Десислава Петрова, Председател на  Училищно настоятелство  при ОУ „ Елин Пелин “ – Бургас, e-mail: elinpelin.sast@abv.bg

 

Приложения:

Файл Регламент

PDF icon Обичам те българска реч

Office spreadsheet icon Заявка