Публикувано на 05.06.2024

       Настоящият правилник определя основните изисквания за безопасни условия, които трябва да се осигуряват и спазват във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ - гр. София. Той определя правата и задълженията за осигуряване и контролиране на безопасните условия на обучение, възпитание и труд и включва хигиенно санитарните условия, както и условията за противопожарна и аварийна безопасност.