Публикувано на 23.02.2023

       В настоящия план са включени мероприятия за пожарната безопасност /ПБ/ при извършване на основни и текущи ремонти, реконструкции и преоборудване в обекта.