Публикувано на 23.02.2023

       С настоящите Вътрешни правила се определя редът за обработване, съхранение и защита на лични данни, които се създават чрез използването на системата за видеонаблюдение в сградата на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“.