Публикувано на 14.05.2024

Настоящите правила определят реда, по който 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по които данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни за целите на своята дейност.