Публикувано на 05.06.2024

       Ученическият съвет има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище.

       Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават.