Публикувано на 05.06.2024

 На 25.03.2023 г. от 09.00 ч. ще се проведе  Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.

В срок до 13.03.2023 г. родителите за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място).  Заявление и декларация можете да изтеглите от прикачените файлове и след попълване да предадете на класните ръководители на 4. класове:

Заявление за участие

Декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни

След този срок заявления за участие няма да се приемат.

Училище координатор за състезанието е 125 СУ „Боян Пенев“.

Училища домакини са: 125 СУ,107 ОУ, 19 СУ, 96 СУ, НПМГ.

В срок до 22.03.2023 г. на сайта на РУО – София-град и на сайта на 125. СУ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците в училищата-домакини.

С регламента на състезанието можете да се запознаете в следващия файл: