Публикувано на 24.02.2023

ОБЛАСТНИЯТ  кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02.2023 г. от 09:00 часа, както следва:

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Витоша, Красно село, Средец и Триадица – в 19. СУ, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 12.02.2023 г. в 08.00 ч. в училището, в което са разпределени, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка). Списък с разпределение за явяване на учениците е публикуван на сайта на СМГ – училище координатор: https://smg.bg/systezania-olimpiadai-domakin-novini/2023/01/16/6834/oblasten-kryg-na-olimpiada-po-matematika-klasirani-ot-sofiya-grad-prez-2022-2023-uchebna-godina/.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 г. се определят от директора на училището координатор и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на СМГ.