Състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Учим се днес, за да успеем утре
20.04.2021

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че на 15.03.2021 г. от 09:00 часа в ще се проведе състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас.

Училище-координатор за състезанието е Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ (СМГ „Паисий Хилендарски“).

Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година се подават от 09.00 часа на 20.04.20201 година до 17.00 часа на 11.05.2021 година. Заявлението е публикувано на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“, секция „Новини“ – https://smg.bg/novini/ . На същия сайт ще бъде публикувано и разпределението на учениците в училищата-домакини в срок до 13.05.2021 г.

Заявлението за участие в състезанието се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. Заявлението може да бъде подадено по електронен път до 16:59:59 часа на 11.05.2021 година или на хартиен носител (по образец) в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. Искър“ № 61, всеки работен ден от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:30 часа.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път.

Родителят получава входящ номер на заявлението:

– при подадено заявление по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 часа от момента на подаване на заявлението;

– при подадено заявление на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

В сградата на СМГ „Паисий хилендарски“ са въведени правила за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания. Всички лица, когато се намират в сградата на училището, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Лица без лични предпазни средства няма да бъдат допускани в сградата на СМГ.

Приложение:  PDF icon Регламент