Доклад за изпълнението на бюджета към 30.06.2020…

Доклад за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г.

Бюджет - Отчет за четвърто тримесечие 2019 г.

Бюджет - Отчет за четвърто тримесечие 2019 г.

Бюджет – Отчет за второто тримесечие 2018 г.

Бюджет – Отчет за второто тримесечие 2018 г.