Обявление

       2. СУ „Академик Емилиян Станев“ гр. София открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за ученическо столово хранене.        Условията за кандидатстване са…

Доклад за изпълнението на бюджета към 30.09.2021…

Доклад за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 30.06.2021…

Доклад за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 31.03.2021…

Доклад за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г.