Учим се днес, за да успеем утре

Родителска среща за родителите на приетите първокласници

На 10.09.2014г. от 18:30ч. във 2. СОУ ще се проведе родителска среща по класове с родителите на приетите първокласници. Заповядайте

Родителска среща за бъдещите първокласници

На 12.06.2014 г. от 18:30ч. във 2. СОУ ще се проведе родителска среща по класове с родителите на приетите първокласници. Заповядайте