Учим се днес, за да успеем утре

Родителски срещи по класове

На 08.12.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 5-ти клас.

На 09.12.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 6-ти клас.

На 10.12.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 7-ми клас.
Заповядайте!

Родителски срещи по класове

На 01.12.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 1-ви и 3-ти класове (класовете от първа смяна).

На 02.12.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 2-ри и 4-ти  класове (класовете от втора смяна).
Заповядайте!

Родителски срещи по класове

На 25.11.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 8-ми, 9-ти и 12-ти класове.

На 26.11.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 10-ти и 11-ти класове.

Заповядайте!

Родителска среща за родителите на момичетата от шести и седми клас

На 10.11.2015г. във връзка с първичната профилактика на рака на маточната шийка, ще се проведе родителска среща с родителите на 12-13 годишните момичета както следва:

От 18:00 ч. за 6. клас.

От 18:45 ч. за 7. клас.

Срещата ще се състои в Конферентната зала на 2. СОУ.

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

На 16.09.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от първа смяна).

На 17.09.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 2-ри, 4-ти, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от втора смяна).
Заповядайте!

Родителска среща за родителите на приетите първокласници и осмокласници

На 10.09.2015 г. от 18:30ч. във 2. СОУ ще се проведе родителска среща по класове с родителите на приетите първокласници и осмокласници.

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

На 11.03.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 1-ви, 4-ти, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от първа смяна).

На 12.03.2015 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 2-ри, 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от втора смяна).
Заповядайте!

Родителска среща

На 10.12.2014 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от първа смяна).

На 11.12.2014 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 2-ри, 4-ти, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от втора смяна).
Заповядайте

Родителска среща

На 24.09.2014 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от първа смяна).

На 25.09.2014 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 2-ри, 4-ти, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от втора смяна).
Заповядайте

Родителска среща за родителите на приетите осмокласници

На 10.09.2014 г. от 18:30 ч. във 2-ро СОУ ще се проведе родителска среща по класове с родителите на приетите осмокласници. Заповядайте