Учим се днес, за да успеем утре

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 19.09.2017 г. от 19:00ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 3-ти, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове.

На 20.09.2017 г. от 19:00ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 2-ри, 4-ти,5-ти, 6-ти и 7-ми класове.

Заповядайте!

Родителска среща за родителите на приетите първокласници

На 12.09.2017 г. от 18:00ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща по класове с родителите на приетите първокласници.

Родителска среща за родителите на бъдещите кандидат-гимназисти

Уважаеми родители,

На 10.05.2017 г. от 19:00ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща с родителите на 7а, 7в и 7д класове за разясняване на предстоящите дейности по прием след 7. клас.

На 11.05.2017 г. от 19:00ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща с родителите на 7б и 7г класове за разясняване на предстоящите дейности по прием след 7. клас.

Родителската среща ще се проведе в Конферентна зала на училището.

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 15.03.2017 г. . във 2. СУ ще се проведе родителска среща, както следва:

от 18:30ч. за  втори и трети клас, с изключение на 3.г и 3.б клас (класовете от втора смяна);

от 19:00ч за пети, шести и седми клас (класовете от втора смяна).

На 16.03.2017 г. във 2. СУ ще се проведе родителска среща, както следва:

от 18:30ч. за първи, четвърти, 3.г  и 3.б клас (класовете от първа смяна);

от 19:00ч. за осми, девети, десети, единадесети и дванадесети клас(класовете от първа смяна).

Разпределението на кабинетите по класове може да видите

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 22.11.2016 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 1-ви, 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от първа смяна).

На 23.11.2016 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 2-ри, 4-ти, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от втора смяна).

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 19.09.2016 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 3-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от първа смяна).

На 20.09.2016 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 2-ри, 4-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от втора смяна).

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 19.09.2016 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 3-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от първа смяна).

На 20.09.2016 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 2-ри, 4-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от втора смяна).

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

На 13.09.2016 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 1-ви клас.

На 14.09.2016 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 5-ти и 8-ми класове.

Заповядайте!

Родителска среща за родителите на бъдещите кандидат-гимназисти

Уважаеми родители,

На 16.05.2016 г. от 19:00ч. във 2. СОУ ще се проведе родителска среща с родителите на 7 а и 7 б класове за разясняване на предстоящите дейности по прием след 7. клас на Наредба №11.

На 17.05.2016 г. от 19:00ч. във 2. СОУ ще се проведе родителска среща с родителите на 7 в и 7 г класове за разясняване на предстоящите дейности по прием след 7. клас на Наредба №11.

Родителската среща ще се проведе в Конферентна зала на училището.

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

На 31.03.2016 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 7-ми клас. Родителската среща със 7. клас е заедно с родители и ученици.

На 30.03.2016 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 2-ри, 3-ти и 6-ти класове. Родителската среща с 6. клас е заедно с родители и ученици.

На 29.03.2016 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 10-ти и 11-ти класове.

На 28.03.2016 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 1-ви, 4-ти, 8-ми, 9-ти и 12-ти класове. Родителската среща с 4. клас е заедно с родители и ученици.

На 24.03.2016 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за 5-ти клас. Родителската среща с 5. клас е заедно с родители и ученици.

Заповядайте!