Протокол от заседание на комисия за доставка на…

От проведено заседание на комисия, назначена със заповед № 518/26.04. 2Q22 г. на Директора на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, във връзка с избор на заявител за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „…