2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "GIFT – The magic of knowledge"

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2018
снимка от проект 2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "GIFT – The magic of knowledge"

Проектна идея и дейности: Проектът дава реална възможност на участващите в него училища да толерират талантливите ученици, като се подпомогне тяхното интелектуално развитие. Дейностите са свързани с използването на мултидисциплинарен подход, който ще позволи съвместната работа и развитие на талантливи ученици в областите: английски език, математика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование. Целта на проекта е да се осигури възможност за обучение на надарени деца от шест европейски училища, подпомогнати от висококвалифицирани специалисти. Очаква се да се увеличи броят на учениците, които биха искали да участват в състезания и олимпиади в различните дисциплини.

* * * * * * * * * *

В периода 19.11.2018 г. - 23.11.2018 г. се проведе първата транснационална среща по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2 в гр. Госпич, Хърватска. На срещата присъстваха г-жа Лилия Торньова, директор на 2.СУ, г-жа Радка Меракова, зам.-директор УД, г-жа Малинка Цветкова, учител по английски език, г-жа Ваня Гунова, учител по биология и здравно образование и английски език, и г-жа Кремена Дукадинова, учител по физика и астрономия.

По време на мобилността участниците бяха разделени на групи според предметната област, в която ще се представят учениците. Всяка група уточни дейностите, свързани с обучението, определиха списък от теми за интердисциплинарен минипроект, по който ще се работи, и се направиха уточнения относно селекцията и подготовката на талантливите ученици.

     

     

     

     

* * * * * * * * * *

В периода от 23.03.2019 г. до 30.03.2019 г. в гр. Фундао, Португалия се проведе първата мобилност с ученици по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2. 

В дейностите участие взеха г-жа Малинка Цветкова, учител по английски език, г-н Николай Данев, учител по история и цивилизация и учениците: Денислав Тодоров Игнатов, 10.б клас; Александър Николаев Стоянов, 9.г клас; Евгения Евгениева Щерева, 11.б клас; Камелия Георгиева Тодорова, 10.б клас и Елеонора Здравкова Минчева, 11.б клас

Целта на проведената мобилност бяха срещи и съвместна работа на талантливи ученици от държавите партньори в проекта, където се реализираха планирани дейности, свързани с английски език. Представени бяха презентации, свързани с: Разказ или кратка история от литературата, представни атрактивно или драматизирани, Символи на държавата, града и културни забележителности, Поема на роден и английски език.

Проведе се работна среща на учителите-партьори по теми, свързанис с предстоящите мобилности.

* * * * * * * * * *

Работилница "Добри практики в Европа"

На 16.04.2019 г. в Конферентната зала на 2. СУ се представи добра практика от първата мобилност с ученици по проект „GIFT – The magic of knowledge“, Програма „Еразъм+“ с ръководители г-жа Малинка Цветкова, учител по английски език и г-н Николай Данев, учител по история и цивилизация.

Обсъдена бе организацията и самото провеждане на мобилността, наситената програма и активности на талантливите ученици от 5 страни на Европейския съюз – Португалия, като домакин, Хърватия, България, Кипър и Румъния в областта на английски език.

Обсъдени бяха предстоящите задачи на 2. СУ, като домакин септември месец в направление биологични науки – здравословно хранене.

* * * * * * * * * *

В периода от 05.05.2019 г. до 12.05.2019 г. в гр. Дали, Кипър се проведе втората мобилност с ученици по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2. 

В дейностите участие взеха г-жа Марияна Цветанова, учител по английски език, г-жа Галина Велинова, учител по математика и учениците: Габриела Ганева, 10.а клас; Рени Коруева, 11.а клас; Ясин Мохамед, 10.а клас; Камелия Тодорова, 10.б клас и Виктория Велинова, 10.б клас

По време на мобилността се осъществиха следните дейности:

- Представи се презентация за Националната култура на България;

- Кипърските ученици преподаваха статистика;

- Българските участници запознаха връстниците си с икономическа математика и задачи за пресмятане на лихви, кредит, рента;

- Румънския отбор презентира комплексни числа и действия с тях. Габриела Ганева се отличи като даде първа решенията на поставените задачи;

- Осъщести се тест на тема "Задачи с повече от един модел на решение".

По време на мобилността българския отбор се представи достойно и показа изключителни познания по математика.

Учениците придобиха нови умения, намериха нови приятелства, усетиха атмосферата и културата на прекрасния Кипър.

Програма:

Програма „Еразъм+, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2

Ръководител:

Лилия Торньова

Координатор:

Илияна Илиева

Линк:

Партньори:

Италия, Кипър, Португалия, Румъния, Хърватия