2014/2017 “Еразъм+” : “Полицентрично инспектиране на училищна мрежа”

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2014 to 2017
снимка от проект 2014/2017 “Еразъм+” : “Полицентрично инспектиране на училищна мрежа”

Проектна идея и дейности: Полицентричните училищни инспекции оценяват качеството и функционирането на мрежа от училища и техните партньори /родители, местна власт, НПО, бизнес и др./, с цел валидиране и подкрепа на усъвършенстването на местно ниво. Инспектирането в мрежа включва и стандарти за ефективно сътрудничество между училищата и техните партньори. Водеща задача в рамките на проекта е създаване и апробиране на полицентрични модели за училищно инспектиране и преглед на механизмите и контекста на тяхното влияние.

Повече информация за дейностите по проекта можете да видите ТУК.

1. Технология за инспектиране в рамките на проект “Полицентрично инспектиране на училищната мрежа”. Стандарт “Взаимодействие на училището с родителите”.   

2. Доклад-анализ от самооценка на работата с родителите на 2. СОУ.   

3. Доклад за проведено взаимно оценяване на работата на училището с родители за периода 2014г.-2015г.  

4. Приложение към доклад от взаимно оценяване на работата на 2. СОУ с родителите.  

Програма:

“Еразъм+”, Ключова дейност 2

Координатор:

СУ “Св. Климент Охридски” в партньорство с РИО – София-град

Партньори:

България, Великобритания, Ирландия и Холандия