2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”

Учим се днес, за да успеем утре

Продължителност

2014 to 2016
снимка от проект 2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към запознаването на учениците със старите занаяти, но и със съвременния пазар на труда, тенденциите за развитието му и професиите на бъдещето. По време на учебната година във всяко училище са организирани различни работилници и учебни сесии за участващите в мобилностите ученици и учители. Развиват се разностранни умения на ученици и учители за професиите в съвременния свят.​

През първата година, учебната 2014/2015, в работата по проекта се включиха активно учители и ученици от гимназиален, прогимназиален и начален етап. Можете да видите продуктите от изпълнението на проектните задачи Тук.

От 23.11.2014 г. до 27.11.2014 г. в гр. Параметия, Гърция се проведе транснационална среща между партньорите в проекта, където се уточниха бъдещите дейности и срещи.

В периода 12.05.2015 г.-18.05.2015 г. успешно премина първата среща на екипа, работещ по проект „Bridge the gaps”, в Истанбул, Турция. В него взеха участие ученици от осми подготвителен клас и преподавателите г-жа Красимира Александрова и г-жа Людмила Власакова. Участниците по проекта презентираха направените до този момент проучвания за старите професии и занаяти в България и се запознаха с тези на Испания, Италия, Унгария, Полша, Турция и Гърция. Запознаха се и с културата на страната домакин. Учениците повишиха познанието си по английски език като всекидневно комуникираха с чуждите участници по различни теми. Работата по проекта продължава. Желаем на всички успешно представяне при посещенията им в другите страни.

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=31532495

От 01 до 07 март 2015 г. се проведе първата международна среща с ученици по проекта в Гуадалахара, Испания. Участници от българска страна бяха г-жа Елеонора Лилова, директор, г-жа Даниела Кацарова, координатор и учениците Галя Тодорова, Габриела Рангелова, Ерика Тодорова и Теодора Трендафилова, всички от 8в клас. Срещата премина успешно. Повече можете да видите тук:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Fwp5U3oT8Ew

https://www.youtube.com/watch?v=O4K8tFb0NQ8

От 21.09 до 25.09.2015 се проведе втората международна учителска среща по проекта в Будапеща, Унгария. Участници от 2СОУ бяха  г-жа Елеонора Лилова, директор и г-жа Даниела Кацарова, координатор. Срещата беше успешна.

В периода 16.10.15г.-22.10.15 г. се състоя среща на екипите, работещи по програма „Еразъм +“ , проект “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”, договор № 2014-1-ИТ02-КА201-003230_3, в гр. Будапеща, Унгария. Участие взеха г-жа М. Алексиева, г-жа Малинка Цветкова, г-жа Цв. Вълчева, г-жа Р. Бочева, В. Георгиева – 12. б клас, П. Георгиева – 12.б клас, Й. Кирилова – 9.б клас  и П. Вулджева – 9. б клас. Участниците по проекта представиха  направените проучвания за старите професии и занаяти в България и се запознаха с тези на нашите партньори. Учениците опознаха културата на Унгария и общуваха с техните връстници. Посетиха Двореца на чудесата, където се запознаха с удивителни научни открития и техните постижения в съвременния свят. Присъстваха на ефектни химични демонстрации. Обмениха опит за модерните начини на успешното търсене на работа, за правилното представяне на унтервю за работа и за най-актуалните професии сега.

На 16.11.2015 г. се състоя транснационална среща по международен проект “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”/ „ XX – XXI century jobs –  Bridge the gap”,  по програма “Еразъм+”, с договор №  2014–1–IT02–KA201–003230_3, с домакин 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев”. Гости на събитието бяха заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, кметът на район “Витоша” г-н Теодор Петков, старши експертът от РИО – София-град г-жа Вилма Доминикова, експертът по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2 към ЦРЧР г-жа Мария Рановска и др. Международната среща по проекта се проведе в конферентната зала в “Дома на Европа”, представителство на Европейската комисия в София.

Участниците бяха поздравени от Станислав Пандин, педагогически съветник на 2 СОУ с песента “Като Второ, няма второ”, както и с традиционна българска музикална програма от учениците Даяна Караджова от 4 клас, Румяна Стоилова и Юлия Симеонова от 10. клас. В събитието се включиха и най-активните представители на Ученическия парламент на 2 СОУ.

2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” участва в дейностите по проекта с партньорски училища от Италия, Испания, Турция, Гърция, Полша и Унгария. Проектът е с продължителност две години от 2014 до 2016 г. и включва запознаване на младите хора в гимназиален етап с възможностите за професионален избор и реализация. Обсъждат се приликите и разликите в пазара на труда в европейските държави. Участниците се ориентират в съвременните условия на труд, като особено внимание се отделя на бъдещата професионална реализация на учениците.

Презентации представени на срещата:

България: Bulgaria; Erasmus

Испания: Proyectos IES Brianda

Турция: TOKI AIHL WEIRD AND INTERESTING JOBS; UNIVERSITIESSS

Гърция: UNIVERSITIES OF GREECE; Σπάνια και περίεργα επαγγέλματα

Полша: 10 TOP POLISH UNIVERSITIES; WEIRD JOBS

Унгария: Adél Bulgária; Animal trainer; Chimney sweep; Sign language; Street-food maker

В периода на 15.11.15 г. – 21.11.15г. 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” е домакин на транснационална среща по проект “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”/ „ XX – XXI century jobs –  Bridge the gap”,  по програма “Еразъм+”, с договор №  2014–1–IT02–KA201–003230_3.
Наши гости са учители и ученици от шест европейски държави – Италия, Испания, Турция, Гърция, Полша и Унгария.
Партньорите по проекта участваха в работни ателиета – бродерия, изработка на традиционни мартеници, грънчарство. Посетиха НИМ, както и старите занаятчийски работилници в Етъра и Пловдив.
Участниците обмениха опит в добри практики за усвояване на професии от миналия и настоящия век.

В периода 10.02.16г.-16.02.16 г. се състоя среща на екипите, работещи по програма „Еразъм +“ , проект “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”, договор № 2014-1-ИТ02-КА201-003230_3, в гр. Калтанисета, Сицилия. Участие взеха г-жа Ел. Лилова, г-жа Ил. Илиева, Д. Делиев – 9. в клас, Пл. Събева– 9.в клас, Р. Стойчева – 10.в клас  и В. Мустакова – 10. г клас. Участниците по проекта представиха  странни професии по света и разгледаха развиването на други професии чрез линията на времето  и се запознаха с проучванията на нашите партньори. Учениците опознаха културата на Сицилия и общуваха с техните връстници. Посетиха Археологическият музей на Калтанисета, Археологическия парк на Долината на храмовете в Агридженто и Археологически парк в Сиракуза, където видяха останките от гръцки театър, римски амфитеатър и пещерата наречена “Ухото на Дионисий”.  Участваха в работни ателиета по грънчарство и тъкачество, където имаха уникалната възможност да създадат собствени изделия, използвайки естествени материали.

В периода 08.04.16г.-14.04.16 г. се състоя среща последната среща на екипите с ученици, работещи по програма „Еразъм +“ , проект “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”, договор № 2014-1-ИТ02-КА201-003230_3, в гр. Кросно, Полша. Участие взеха г-жа Р. Бочева, г-жа Ил. Димова, г-жа Р. Никова, г-жа Л. Асенова, Н. Велкова – 9.г клас, Ст. Тюркеджиева– 9.г клас, А. Георгиева – 9.а клас  и Нина-Естел Георгиева – 9.а клас. Нашият екип представи презентации за българския фолклор и народните танци, както и за световно известни български класически музиканти и певци.

Участниците се запознаха с технологията за производство на изделия от стъкло, участваха в ателие за производство на текстилни изделия, където използваха старинни похвати и пособия. Учениците обогатиха познанията си за другите европейски страни, научиха много нови факти за изкуството, старите занаяти, новите технологии и намериха нови приятели.

От 01.06.2016 г. до 05.06.2014 г. в гр. Параметия, Гърция се проведе международна среща между партньорите в проекта, където се направи финален отчет на извършените дейности. Участници от българска страна бяха г-жа Елеонора Лилова, директор, г-жа Илияна Илиева, координатор и г-жа Мая Алексиева. На срещата всяка от страните партньори отчете всички дейности и мобилности, извършени по проекта.

Програма:

Еразъм+, Ключова дейност 2

Ръководител:

Елеонора Лилова

Партньори:

Италия, Испания, Гърция, Полша, Турция, Унгария