Провеждане на виртуално състезание „Приказопоука“

Учим се днес, за да успеем утре
19.10.2021

Уважаеми учители, и ученици,

Във връзка с писмо на Асоциация „Български детски и младежки парламент“, Ви уведомяваме, че  на 31.10.2021 г. от 11.00 ч. в платформата ZOOM ще се проведе виртуално състезание „Приказопоука“.

Учениците ще бъдат разпределени по отбори и ще им бъде поставена проблемна тема в два кръга. Те ще трябва да представят своя или вече прочетена от тях приказка с поука, която би помогнала да се разреши поставения проблем.

Желаещите може да се запишат за участие на имейл адрес: prikazopouka@abv.bg