Публикувано на 14.05.2024

       Благоденствието прониква във всяка част от живота на детето. Това е нещо повече от щастие, от постижения и успехи и от справянето със слабостите и „лошото поведение“. Благоденствието открива пътищата за израстване, за справяне с трудностите и провалите, за развитие на силните страни и постигане на удовлетворение от живота.

       Това ръководство ще ви помогне в опита да осигурите благоденствието на своето дете.