Публикувано на 05.07.2024

За учебната 2024/2025 година във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  е утвърден Държавен план-прием  след 7. клас за четири паралелки:

Специалност „Програмиране на изкуствен интелект“, професия „Програмист на изкуствен интелект“ от професионално направление „Компютърни науки“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд
език – немски език.

Специалност „Програмиране на изкуствен интелект“, професия „Програмист на изкуствен интелект“ от професионално направление „Компютърни науки“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език – испански език.

Профил „Чужди езици“ - английски и испански език, история и цивилизации, география и икономика.

Профил „Чужди езици“ - английски и испански език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Балообразуване по паралелки:

За специалност „Програмиране на изкуствен интелект“:

 • 2 пъти оценката от НВО по български език и литература в точки – максимум 200 точки;
 • 2 пъти оценката от НВО по математика в точки – максимум 200 точки;
 • оценката от свидетелството за основно образование по български език и литература в точки – максимум 50 точки;
 • оценката от свидетелството за основно образование по КМИТ в точки – максимум 50 точки.

Максимален брой точки – 500.

За профил „Чужди езици“:

 • 3 пъти оценката от НВО по български език и литература в точки – максимум 300 точки;
 • 1 път оценката от НВО по математика в точки – максимум 100 точки;
 • оценката от свидетелството за основно образование по български език и литература в точки – максимум 50 точки;
 • оценката от свидетелството за основно образование по чужд език в точки – максимум 50 точки.

Максимален брой точки – 500.

Повече информация:

Специалност „Програмиране на изкуствен интелект“, професия „Програмист на изкуствен интелект“ от професионално направление „Компютърни науки“:

 • интензивно изучаване на английски език в 8. клас и чужд език по специалността в 11. и 12. клас;
 • програмиране на Python, бази данни, обектно-ориентирано програмиране, алгоритми и структури от данни, операционни системи, математически основи на изкуствения интелект, интернет програмиране, невронни мрежи, моделиране на данни и др.;
 • учебна и производствена практика в гр. София с партньорство с БАСКОМ;
 • възможност за производствена практика в чужбина – мобилности по програма Еразъм+ (60 ученици ще участват в мобилности в чужбина през 5-годишния период на обучение).

За осъществяване на обучението наши партньори са представители на бизнеса и университети като: БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании), Училищна Академия Телерик, СУ „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Нов български университет (НБУ) и др.

2. СУ е единственото училище в София, което работи по учебните програми на Училищна Академия Телерик.

Учениците се дипломират с полагане на:

 • ДЗИ по български език и литература;
 • защита на дипломен проект по специалността пред комисия от учители и представители на бизнес партньорите ни.

Документите, с които ще се дипломират нашите ученици:

 • диплома за средно образование;
 • свидетелство за професионална квалификация по специалност „Програмиране на изкуствен интелект“, с квалификация „Програмист на изкуствен интелект“ III професионално-квалификационна степен.

 


 

Профил „Чужди езици“

Профилиращи предмети:

 • английски език;
 • испански език;
 • история и цилизации;
 • география и икономика.

На английски език се изучават физика и астрономия (9. клас) и  биология и здравно образование (10. клас).

Факултативно се изучава екскурзоводство с бизнес партньорство и получаване на сертификат след успешно полагане на изпит за професионална квалификация в 11. клас.

Профил „Чужди езици“ с биология и ЗО и химия и ООС

Профилиращи предмети:

 • английски език;
 • испански език;
 • биология и здравно образование;
 • химия и опазване на околната среда.

На английски език се изучават физика и астрономия (9. клас) и биология и здравно образование (10. клас).

Училищен учебен план:

Обучението в гимназиален етап на 2. СУ е с практическа насоченост и добра подготовка за професионално реализиране.

График на дейностите за националното външно оценяване в 7. клас и прием на ученици в 8. клас за учебната 2024/2025 г.

На всички кандидат-гимназисти пожелаваме успех!