ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

В 8. КЛАС  ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

I етап: записване в приетото училище или подаване на заявление за участие във второ класиране

13, 14, 15 юли 2022 г., от 8.30 до 17.00 ч. във фоайето на 2. СУ със следните документи:

Заявления за участие във второ класиране      

Заявление за записване в съответния профил по образец на училището  и оригинал на свидетелството за основно образование:

-„Природни науки“

- „Чужди езици“

- „Хуманитарни науки“

- „Предприемачески“

 

II етап: записване в приетото училище

21 и 22 юли 2022 г. от от 8.30 до 17.00 ч. във фоайето на 2. СУ със следните документи:

Заявление за записване в съответния профил по образец на училището и оригинал на свидетелството за основно образование:

-„Природни науки“

- „Чужди езици“

- „Хуманитарни науки“

- „Предприемачески“

 

III етап: записване в приетото училище

1 и 2 август 2022 г.  от от 8.30 до 17.00 ч. във фоайето на 2. СУ със следните документи:

Заявление за записване в съответния профил по образец на училището и оригинал на свидетелството за основно образование:

-„Природни науки“

- „Чужди езици“

- „Хуманитарни науки“

- „Предприемачески“

IV етап /при наличие на свободни места/:  4 август 2022 г. .  от от 9.00 до 16.00 ч. във фоайето на 2. СУ със следните документи:

Заявление за записване по образец  и оригинал на свидетелството за основно образование

 

 

 

 

Вид на паралелката

(профилирана/ професионална)

STEM

Да/Не

Профил/Специалност от професия

Форма на обучение

І чужд език

Начин на изучаване

ІІ чужд език

Балообразуване

1

профилирана

да

Природни науки / Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

дневна

АЕ

интензивно

испански

2БЕЛ+2Математика +(БЕЛ+Математика)

2

профилирана

не

Чужди езици / Английски език и Испански език

дневна

АЕ

Интензивно

испански

2БЕЛ+2Математика+(БЕЛ+Математика)

3

профилирана

не

Хуманитарни науки/ Български език и История и цивилизации

дневна

АЕ

интензивно

испански

2БЕЛ+2Математика+ (БЕЛ + Математика)

4

профилирана

да

Предприемачески /  Предприемачество и Информационни технологии

дневна

АЕ

интензивно

немски

2БЕЛ+2Математика+(БЕЛ+Математика)

За Вас седмокласници

  График  на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО  в VII клас през учебната 2021/2022 г. и на дейностите по приемане на ученици  след завършено основно образование в…