План-прием след 7. клас

Снимка Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, За учебната 2023/2024 година във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  е утвърден Държавен план-прием  след 7. клас за четири…