График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2021/…

  Вид дейност Срок Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът. 26-27 май 2022 г., вкл. Обявяване на списъци с разпределението на…