Открито първенство на София по информатика (пролетно издание)

Учим се днес, за да успеем утре
15.03.2021

Уважаеми учители и учениции,

Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) ще се проведе на 02.04.2021 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” №61.

Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Пролетните състезания по информатика в гр. Велико Търново.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) са РУО – София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“,        гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) трябва да попълнят регистрационна форма до 24:00 часа на 28.03.2021 г. на следния електронен адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRugE3rOPhSbZxJd-PKw6xbmRBcjZ_57SH0V1rMCfXwUMGfQ/viewform

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта), при спазване на всички противоепидемични мерки.

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (пролетно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ на 02.04.2021 г., преди провеждането на първенството.

За контакт с организаторите и с техническата комисия: informatika.sofia@gmail.com

За актуална информация следете сайта на турнира: https://sofiacode.com/sti/.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!