Профил на купувача в Системата за обществени…

Профил на купувача в Системата за обществени поръчки - SOP.bg.

Осигуряване на учебници за учебната 2020/2021 г…

Осигуряване на учебници за учебната 2020-2021 г.

Осигуряване хранене на ученици – 2020 г.(Доставки…

Осигуряване хранене на ученици – 2020 г.(Доставки по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко").

Осигуряване на подкрепителна закуска на ученици…

Осигуряване на подкрепителна закуска на ученици от първи до четвърти клас за 2020 година.

Осигуряване хранене на ученици – 2019 г.(Доставки…

Осигуряване хранене на ученици – 2019 г.(Доставки по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко").

Осигуряване на подкрепителна закуска на ученици…

Осигуряване на подкрепителна закуска на ученици от първи до четвърти клас за 2019 година.

Осигуряване на учебници за учебната 2018/2019 г.…

Осигуряване на учебници за учебната 2018/2019 г. за първи, трети и седми клас.

Осигуряване на учебници за учебната 2018/2019 г…

Осигуряване на учебници за учебната 2018/2019 г.

Осигуряване на учебници за учебната 2018/2019 г.

Осигуряване на учебници за учебната 2018-2019 г..