Осигуряване на подкрепителна закуска на ученици от първи до четвърти клас за 2020 година

Учим се днес, за да успеем утре