Публикувано на 07.03.2023

Относно: Отчет на Обществения съвет за периода 2019/2022 г. и избор на нов Обществен съвет, поради изтичане на мандата на настоящия.