Публикувано на 05.06.2024

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към 2.СУ „Акад. Ем. Станев“ е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през периода м. декември 2016 г. до края на м. ноември 2019 г.