Публикувано на 14-03-2023

       Учениците от 7. клас на 2. СУАкад. Емилиян Станевотбелязаха Деня Пи - 14 март.

       В празника на математическата константа π бяха презентирани различни факти за числото и бе създаденГрад на числото Пи”.

       Над 100 деца от всички паралелки се подредиха на двора и изписаха π=3,14, след което 7.а, 7.в, 7.г и 7.д представиха числото до стотния знак след десетичната запетая.

Видео