Публикувано на 24.11.2022

      На 23.11.2022г. ученичките Антония, Анна и Станислава от 9Г клас с профил по предприемачество направиха задълбочено проучване и като едни истински визионери начертаха времевата линия на бъдещите професии. Момичетата запознаха чрез атрактивна презентация учениците от 8В клас с професии, които не са масово популярни, но ще бъдат перспективни  през идващите десетилетия. В заключение те посъветваха съучениците си да учат усърдно и да бъдат мъдри в своя избор.

Презентацията  достигна до повече млади хора чрез мониторите в коридорите на 2. СУ.

Ученическият проект е част от поредица инициативи свързани с кариерното ориентиране. Младите проучватели работиха под ръководството на г-жа Радослава Бочева.