Публикувано на 17.04.2022

Уважаеми учители, ученици и родители,

Съгласно Заповед №РД 09-4465/17.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес на 22.11.2021 г. за всички ученици от училищата на територията на Република България,

Ви съобщаваме, че на 22.11.2021 г всички ученици от 2. СУ ще се обучават ОРЕС по установения график и режим.

От ръководството